Erasmus+ Útmutató 2021-2027

Az Erasmus+ Útmutató célja, hogy részleteiben bemutassa a Debreceni Egyetem Erasmus+ KA131 és KA171 projektjeiben elérhető felsőoktatási mobilitásokkal kapcsolatos folyamatokat és informálja a program résztvevőit, illetve a végrehajtásban közreműködő szervezeteket és munkatársakat. Az Útmutató a mindenkori Erasmus szabályzat kiegészítése.

Az Útmutató részletesen foglalkozik az Erasmus+ program KA131 és KA171 projektjeinek intézményi megvalósításával kapcsolatos feladataival, beleértve az intézményi pályázatok előkészítését és benyújtását, a Nemzeti Irodával (NI) való szerződéskötés menetét és a projektekhez tartozó mobilitási pályázatokkal kapcsolatos teendőkkel.

Külön részként kerültek bele az Útmutatóba a Debreceni Egyetem Erasmus intézményközi szerződéseivel (inter-institutional agreement, IIA) kapcsolatos teendők, feladatok, kiemelten a Erasmus+ program digitalizációra vonatkozó elvárásainak teljesítése.

A mobilitási pályázatok intézményen belüli lebonyolításának (meghirdetés, jelentkezés módja és feltételei, bírálat stb.) egyértelmű és részletes leírása biztosítja, hogy az egyes mobilitási típusokra vonatkozó pályázati kiírások, feltételek összhangban legyenek az Erasmus+ program irányelveivel, mint például a transzparencia vagy az egyenlő bánásmód, illetve megfeleljenek az Erasmus+ Charterben (ECHE) vállalt kötelezettségeknek is.

Az egyes mobilitási programok (KA131 – programországokon belüli és partnerországok közötti mobilitások, KA171 – nemzetközi kreditmobilitás) keretében megvalósuló mobilitások eljárási rendje iránymutatást ad a résztvevőknek és a közreműködőknek a teljes folyamatra vonatkozóan jelentkezéstől a mobilitás lezárásáig. Az eljárások programra lebontva és az egyes mobilitási típusokra jellemző adottságok és speciális feltételek (pl. határidők, jelentkezés módja, támogatási lehetőségek, adminisztratív teendők stb.) meghatározásával foglalják egységes keretbe az Erasmus programban való részvétel lehetőségét a hallgatók, oktatók és adminisztratív munkatársak számára.

A programban elérhető különféle támogatások – megélhetési, utazási- és esélyegyenlőségi támogatások – röviden: ösztöndíjak esetében az Útmutató részletes információkat tartalmaz ezek mértékéről, kiszámításuknak, felhasználásuknak és elszámolásuknak módjáról.

DE Erasmus+ Útmutató 2021-2027

Frissítés dátuma: 2023.03.14.