PÓTPÁLYÁZAT! Erasmus+ Pályázati Felhívás okatási célú mobilitások megvalósítására a 2021/2022-es tanévben

A Debreceni Egyetem a 2020-1-HU01-KA103-077851 projekt keretében pótpályázatot ír ki 2021/2022. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. További információ

1. A pályázat célja

·        a Debreceni Egyetem oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;

·        azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;

·        a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;

·        a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Debreceni Egyetemmel a 2021/2022. tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményben ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet.
Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 napnál (az oktatás időtartamába, illetve az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). 
A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
A pályázott oktatási tevékenységnek 2022. július 31-ig kell megvalósulnia.

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatásban is részesülnek. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói mobilitás megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

4. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • a Debreceni Egyetem főállású, mellékállású, óraadó vagy önkéntes oktatója;
 • tématerületén a fogadó partnerintézménnyel a Debreceni Egyetem érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.
 • A pályázatokat a Debreceni Egyetem online felületén lehet benyújtani https://outgoing.mobi.unideb.hu/ az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a felsorolt mellékletek feltöltésével.
 • Az online felületen az adott partnerintézménybe lehet jelentkezni.
 • A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

6. Csatolandó dokumentumok:

 

 • a dékán/tanszékvezető/intézetvezető által jóváhagyott oktatási munkaterv, amely tartalmazza a tervezett mobilitás részleteit (az oktatás tervezett tartalma/témája, az oktatott órák száma, az oktatott hallgatók száma, oktatás nyelve)
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.
 • az oktatás nyelvével megegyező nyelvtudást igazoló dokumentum

7. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumok:

 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • EU TAJ kártya vagy érvényes utasbiztosítás

8. A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálását az Erasmus Bizottság végzi el az adott kar bírálati szempontjai szerint és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A pályázat elnyeréséről és/vagy elutasításáról a pályázó e-mailben kap értesítést.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

9. Ösztöndíjak és utazási támogatás

Ösztöndíj összegek / nap:

 Fogadó ország (2018-as pályázati felhívás) 1-14. nap  
Magas megélhetési költségű országok 170 € / nap  
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))
Közepes megélhetési költségű országok 140 € / nap  
 
(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))
Alacsonyabb megélhetési költségű országok 110 € / nap  
 
(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (MK), Törökország (TR) Szerbia (SR))

Utazási támogatás távolság alapján:0 - 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1 500 €

Frissítés dátuma: 2022.03.23.