Statisztikai szakmai gyakorlat Madridban az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) központjában

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének Statisztikai Osztálya 6 hónapos szakmai gyakorlati lehetőségeket kínál Madridban a DE hallgatói számára, melyre pályázhatnak az Informatikai Kar, a Természettudományi Kar valamint a Gazdaságtudományi Kar megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező hallgatói. A szakmai gyakorlat részletei a mellékelt pozíció leírásban (Terms of Reference) szerepelnek.

A szakmai gyakorlat időtartamára ERASMUS+ szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíj igényelhető a Debreceni Egyetem szervezésében, az Erasmus ösztöndíj havi összege 750 EUR. Amennyiben a pályázó jogosult rá, az Erasmus ösztöndíj mellé kiegészítő esélyegyenlőségi ösztöndíj is pályázható, melynek összege 250 EUR/hó.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. szeptember 2.

 

A szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja: 2022. szeptember-október

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a DE Nemzetközi Irodájától, kapcsolattartó: Gargya Katalin (Tel: 06 52 512 900/62412-es mellék, e-mail: )

A pályázók köre, pályázati feltételek:

 • pályázatot nyújthatnak be a DE IK, TTK, GTK Erasmus+ támogatásra jogosult hallgatói
 • elvárt nyelvismeret: anyanyelvi szintű magyar nyelvismeret és angol nyelvből államilag akkreditált komplex felsőfokú nyelvvizsga
 • a spanyol nyelvtudás, illetve az UNWTO bármely más munkanyelvének ismerete előnyt jelenthet
 •  a Terms of Reference-ben leírt képességek megléte.

A nyertes pályázók kiválasztása több körben történik:

 • a pályázati feltételeknek való megfelelést a DE Erasmus Irodája illetve a kari Erasmus koordinátor vizsgálja (amelynek része lehet a pályázók online/személyes nyelvi meghallgatása), majd előzetes rangsort állít fel
 • a rangsorban 1-3. helyet elért pályázatokat a DE megküldi rangsorolásra a fogadó félnek, amely fenntartja magának a jogot a pályázók további meghallgatására
 • a pályázatról szóló végleges döntést az UNWTO hozza meg, az 1-3. rangsorolt jelentkezőkkel folytatott végső interjúk alapján

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

 • Kreditigazolás a tanulmányai során eddig teljesített félévekről,
 • a hallgató nyelvtudását alátámasztó dokumentumok (a magyar anyanyelvről erre nincs szükség),
 • egy 1-2 oldal terjedelmű, angol nyelvű motivációs levél.
 • angol nyelvű önéletrajz

Pályázat benyújtása:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6khA09uniNr91-FoeNFnIE-PVaoNhZC8d-s4m58CbzakNeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot a pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítására.

Terms of Reference - Intern (Data management)

Frissítés dátuma: 2022.08.18.