Erasmus Policy Statement

EN

The University of Debrecen (UD), as a dominant institution on the national higher education scene contributes to the development of universal science and Hungarian society by its high-level, interdisciplinary training, research and development activities. This mission is accomplished jointly by the university’s lecturers, staff and students, all committed to quality, cooperating with national and international partners.

While preserving its leading position in Hungarian higher education, UD intends to become a top research university and an active participant in the European Higher Education Area integrating education, research, and innovation, appearing in the upper part of thematic and institutional international rankings.

The university adapts its training profile to the demands of the labour market, thus satisfying the educational and labour market needs of both Hungarian and international economic actors, while graduates leave the university equipped with practical skills and a marketable degree and knowledge.

In its Institutional Development Plan, the university has set five main strategic goals in the field of internationalization: continuously expanding the foreign language training offer, in line with labour market needs; increasing the number of international students; facilitating incoming and outgoing student and staff mobility; strengthening international thematic education and research cooperation; and by achieving the aforementioned goals, improving the university’s international visibility and standing in international rankings.

Thanks to its outstanding and unique foreign-language programmes, our institution boasts the highest number of international students among Hungarian higher education institutions. Over 20% of our students have arrived from beyond the borders, from 119 countries of the world. In the 2019-20 academic year, 5.500 foreign students were enrolled in the altogether 80 English-language degree training programmes, while another 800 Hungarian students from the neighbouring countries participated in Hungarian-language courses. The university intends to develop and modernize the English-language training offer mainly through international collaborations, with the aim of expanding the number of joint degree courses, introducing online training and launching intensive courses.

In the field of mobility, two target areas need to be developed: increasing the number of outgoing mobile students and incoming long-term (several months) foreign lecturers, inviting guest lecturers. In the field of student mobility, the university aims to comply with the Leuven Declaration, i.e. to increase the proportion of students travelling abroad for studies or traineeship from the current 8% to at least 20% in the next application cycle. To this end, UD plans to deepen the already existing and working international partnerships and expand them into new disciplines, as well as seek new partners in other parts of the world. Improving access to mobility, addressing new groups of students, finding new ways of mobility (online training, short, intensive programmes, virtual mobility) and mobility windows are essential for increasing student participation.

Implementing the aforementioned goals will not only benefit the immediate participants, but it will also foster the so-called “internationalization at home” process. Increasing the number of foreign language courses and the presence of a growing number of foreign lecturers and students provides a multicultural environment on UD’s campuses, in which the intercultural competencies of students not directly involved in international programmes will also develop.

Besides the university’s educational collaborations, as a research university, UD places great emphasis on its active participation in international thematic research networks. It establishes mutually beneficial collaborations with foreign higher education institutions, research institutes and the corporate sector.

In order to achieve its strategic goals, UD seeks to make maximum use of the available education and research funding resources provided by the European Union, and to participate in all three key actions of the Erasmus Programme and in the research and development programs of the European Horizon.


HU

A Debreceni Egyetem (DE) a magyar felsőoktatás meghatározó intézményeként a legmagasabb szintű, sokoldalú, interdiszciplináris képzéssel, kutatással és fejlesztéssel járul hozzá az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez. Ezt a küldetést az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói közösen, a minőségügy elkötelezettjeként, hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve teljesítik.

A DE célja, hogy az oktatást, a kutatást és az innovációt integráló, vezető kutatóegyetemmé váljon, megőrizze a magyar felsőoktatásban betöltött előkelő helyét, és az Európai Felsőoktatási Térség aktív tagjaként nemzetközi együttműködései révén erősítse pozícióját világviszonylatban is.

Az egyetem a munkaerő-keresletet figyelembe véve alakítja képzési profilját, ezáltal kielégíti a hazai és az egyre növekvő számú nemzetközi gazdasági szereplők munkaerőpiaci és oktatási igényeit, s végzett hallgatói gyakorlati tudással felvértezve, piacképes diplomával léphetnek a munkaerőpiacra.

Intézményfejlesztési Tervében az egyetem a nemzetköziesítés területén öt fő stratégiai célt fogalmaz meg, melyek a következők: az idegennyelvű képzési kínálat piaci igényekhez igazodó, folyamatos fejlesztése; a külföldi hallgatói létszám növelése; a ki- és beáramló hallgatói és oktatói mobilitások ösztönzése; a nemzetközi tematikus oktatási- és kutatási hálózati együttműködések erősítése; valamint az említett célok elérése által az egyetem nemzetközi láthatóságának javítása és a nemzetközi rangsorokban elért pozíciójának erősítése.

A kimagasló és egyedi idegennyelvű képzési programjainak köszönhetően az intézmény büszkélkedhet a magyar felsőoktatási intézmények között a legtöbb külföldi hallgatóval. Hallgatóinak több mint 20%-a külföldről érkezik, összesen a világ 119 országából. A 80 angol-nyelvű diplomát adó képzési programban a 2019/20-as tanévben 5500 külföldi hallgató tanult, míg további 800 határon túli hallgató vett részt a magyar nyelvű képzésekben. Az angol-nyelvű képzési kínálat fejlesztését, modernizációját a DE főként nemzetközi együttműködések révén kívánja megvalósítani, célkitűzésként szerepel a közös diplomát adó képzések számának bővítése, on-line képzési formák bevezetése valamint intenzív kurzusok indítása.

A mobilitások területén két célterület fejlesztésének szükségessége fogalmazódik meg: a kiutazó hallgatói mobilitások növelése, valamint a bejövő hosszú-távú (több hónapos) külföldi oktatói létszám emelése, vendégoktatók meghívása. A hallgatói mobilitások terén a DE célja a Leuveni Nyilatkozatnak való megfelelés, azaz, hogy a következő pályázati ciklusban a jelenlegi 8%-ról minimum 20%-ra növelje a mobilitásban részképzésre vagy szakmai gyakorlatra külföldre utazó hallgatók arányát. A cél elérése érdekében a már jól működő nemzetközi partnerségek elmélyítését és új tudományterületekre történő bővítését tervezi, valamint a világ további pontjain új partnerek bevonására törekszik. A hallgatói részvétel javításának elengedhetetlen feltétele egyfelől a mobilitásokhoz való hozzáférés javítása, új hallgatói csoportok megszólítása, újszerű mobilitási formák (on-line képzések, rövid, intenzív programok, virtuális mobilitás) kidolgozása, illetve mobilitási-ablakok létrehozása.

A megjelölt célok megvalósítása által már nem csak a programokban közvetlenül résztvevők nyerhetnek, hanem erősödhet az ún. "nemzetköziesítés otthon” folyamata is. Az idegen nyelvű kurzusok fejlesztése, az egyre nagyobb számú külföldi oktató és hallgató jelenléte egy olyan multikulturális környezetet jelent a DE kampuszain, amelyben azon hallgatók interkulturális kompetenciái is fejlődhetnek, akik közvetlenül nem kapcsolódtak be a nemzetközi programokba.

Az egyetem oktatási együttműködései mellett kutatóegyetemként nagy hangsúlyt fektet aktív részvételére a nemzetközi tematikus kutatási hálózatokban is. Külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel és a vállalati szférával egyaránt kölcsönösen előnyös együttműködéseket alakít ki.

A DE stratégiai céljainak megvalósítása érdekében törekszik a rendelkezésre álló Európai Unió nyújtotta oktatási és kutatási pályázati források maximális kihasználására, proaktív részvételére az Erasmus program mindhárom kulcsintézkedésében és az Európai Horizont kutatás-fejlesztési programjaiban egyaránt.


ECHE Debreceni Egyetem 2021-2027

ECHE University of Debrecen 2021-2027

Last update: 2023. 05. 05. 08:02