KA131 Erasmus+ Pályázati Felhívás oktatási célú mobilitások megvalósítására a 2023/2024-es tanévben

A Debreceni Egyetem a 2022-1-HU01-KA131-HED-000063955 projekt keretében pályázatot ír ki Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre a 2023/24-es tanévben 2024. július 31-ig.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/az-erasmus-programrol/mi-az-erasmus

 

1. A pályázat célja

·        a Debreceni Egyetem oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;

·        azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;

·        a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;

·        a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

2. A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pótpályázaton nyertes oktatók a Debreceni Egyetemmel érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményben ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet.

Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 napnál (az oktatás időtartamába, illetve az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). 
A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
A pályázott oktatási tevékenységnek 2024. július 31-ig kell megvalósulnia.

Programországok:  

 Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, külön pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint. 

Partnerországok: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatásban is részesülnek. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét az alábbi „Támogatási ráták” dokumentum tartalmazza.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói mobilitás megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

4. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • a Debreceni Egyetem főállású, mellékállású, óraadó vagy önkéntes oktatója;
 • tématerületén a fogadó partnerintézménnyel a Debreceni Egyetem érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik.
  A Debreceni Egyetem partnerkapcsolatainak kereshető online adatbázisa

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 01., éjfél
 • A pályázatokat a Debreceni Egyetem online felületén lehet benyújtani az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a felsorolt mellékletek feltöltésével. Link: https://unideb.moveon4.de/form/64f97bc5bf07f0076b02a33c/eng
 • Az online felületen az adott partnerintézménybe lehet jelentkezni.
 • A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

6. Csatolandó dokumentumok:

 • a dékán/tanszékvezető/intézetvezető által jóváhagyott oktatási munkaterv, amely tartalmazza a tervezett mobilitás részleteit (az oktatás tervezett tartalma/témája, az oktatott órák száma, az oktatott hallgatók száma, oktatás nyelve)
 • az oktatás nyelvével megegyező nyelvtudást igazoló dokumentum
 • önéletrajz
 • fogadónyilatkozat (opcionális)

7. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumok:

 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás KA131 Staff mobility agreement for teaching
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • EU TAJ kártya vagy érvényes utasbiztosítás

8. A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálását az Erasmus Bizottság végzi el az adott kar bírálati szempontjai szerint és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A pályázat elnyeréséről és/vagy elutasításáról a pályázó e-mailben kap értesítést.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

9. Ösztöndíjak és utazási támogatás

Lásd: a Támogatási ráták c. mellékletet!

Támogatási ráták

10. További feltételek


Egy pályázó egy tanévben legfeljebb egy oktatói vagy képzési célú mobilitást valósíthat meg a program támogatásával, kivétel, ha hallgatói csoporttal vesz részt Blended Intensive Brogramme -on (BIP), amelynek keretében a fogadó intézményben oktatói feladatot is teljesít.
 

Minden pályázó egységesen 5 napra kap támogatást, utazási napok nélkül


Utazási támogatást a program szabályai szerint az kaphat, akinek az útiköltségeit a DE más forrásból NEM biztosítja.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 08. 09:05