International Student Exchange Program

International Student Exchange Program (ISEP) ösztöndíja

Az International Student Exchange Program (ISEP) meghirdeti a 2023-24-es tanév tavaszi félévére szóló ösztöndíjait. A nyertes pályázók egy szemesztert az ISEP-ben résztvevő észak-, közép- és dél-amerikai, afrikai vagy ázsiai egyetemek egyikén tölthetnek.
A pályázat nyitva áll minden természet-, agrár-, bölcsészet-, zene-, társadalom-, üzleti-, műszaki, valamint - az általános orvos és fogorvos tudományterület kivételével - az egészségtudományi területen tanuló osztatlan, alap- és mesterképzéses diák előtt. Pályázni valamennyi ISEP tagegyetemre lehet, azonban előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik olyan helyre pályáznak, ahová más program (pl. Erasmus, DAAD) keretében nem lehet kiutazni. (Európai és távol-keleti egyetemekre javasoljuk, hogy ne vegyék igénybe az ISEP ösztöndíjat, mert sokkal kedvezőbb feltételekkel utazhatnak ki az Erasmus+ program segítségével.)

A pályázó hallgatók a programban résztvevő USA-beli, kanadai, mexikói, dél-amerikai és ázsiai egyetem közül jelölhetnek meg összesen legfeljebb 10-et, ahol tanulmányokat szeretnének folytatni; a nyertes pályázókat ezen egyetemek egyikén fogja elhelyezni az ISEP amerikai irodája.

Az oktatás az adott ország nyelvén folyik, bár angol nyelvű kurzusok néhány egyetemen azon országokban is elérhetőek, ahol a hivatalos nyelv nem angol.

A pályázat feltétele:

 • legalább 2 lezárt félév;
 • megfelelő tanulmányi eredmény (az elmúlt két félév átlagában minimum 3.45);
 • legalább középfokú nyelvtudás az oktatás nyelvéből;
 • hallgatói jogviszony a Debreceni Egyetemen (a megpályázott időszakban, tehát a 23-24 tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszony).

A pályázathoz szükséges dokumentumok (elektronikusan kérjük benyújtani!):

 • hallgatói jogviszonyigazolás
 • max. 1 oldalas munkaterv angolul (arról, hogy mely egyetemeken folytatna tanulmányokat, és a külföldi egyetemen végzett tantárgyak hogyan illeszkednek a pályázó képzésébe)
 • ajánlólevél angolul (Amennyiben a pályázót ajánló egyetemi oktató más pályázóknak is ajánlást adott, úgy az oktatónak rangsorolnia kell az általa ajánlott hallgatókat. Kérjük, erre hívják fel az oktató figyelmét.)
 • nyelvtudás igazolása a megpályázott ország(ok) nyelvéből: legalább középfokú, C típusú nyelvvizsgabizonyítvány vagy emelt szintű érettségi. (FIGYELEM! Számos USA-beli, kanadai, ausztrál egyetem csak TOEFL vagy IELTS nyelvvizsgát fogad el, mást nem! Arról, hogy mely típusú nyelvvizsgákat fogad el egy adott egyetem, az isepstudyabroad.org oldalon tájékozódhat. Amennyiben nem rendelkezik TOEFL nyelvvizsgával, javasoljuk, hogy olyan egyetemekre pályázzon, amelyek nem kérnek TOEFL nyelvvizsgát.)
 • az utolsó két lezárt félév indexmásolata.

Az ISEP keretében kiutazó diákok a fogadóintézménytől hallgatói státuszt, tandíjmentességet, szállást és étkezést (vagy azt fedező ösztöndíjat) kapnak.

Az ösztöndíj nem fedezi, a  nyertes hallgatót terheli:

 • egyszeri application fee: 100 USD, melyet sikeres pályázat esetén 2023. szept. 15-ig kell befizetni 
 • egyszeri „placement fee”: 425 USD, melyet akkor kell befizetni, mikor az ISEP amerikai irodája elhelyezi a pályázót egy fogadóintézményben (kb. október)
 • az ISEP által előírt teljeskörű egészségügyi biztosítás: havi 100 USD, összesen kb. 400 USD 
 • vízum (amennyiben a célországban szükséges) és annak minden járulékos költsége, az USA-ba pl. SEVIS-díj
 • amennyiben a fogadó egyetem valamilyen speciális nyelvi követelménnyel él, pl. előírja a TOEFL nyelvvizsga megszerzését, ennek költsége (2022-ben 220 USD)
 • útiköltség.

Kérjük a pályázókat, első lépésként tanulmányozzák a programban résztvevő egyetemeket, és az ott oktatott képzéseket (a munkatervben pedig írják le, hová szeretnének pályázni):

https://www.isepstudyabroad.org/member-universities/ (kék négyzet jelöli azon egyetemeket, ahová a jelen pályázati meghirdetés keretében jelentkezni lehet)

Lásd még: https://search.isepstudyabroad.org/FindAProgram/Map

Javasoljuk a Gyakran Ismételt Kérdések áttanulmányozását: https://www.isepstudyabroad.org/planning/how-to-apply/application-faq

https://www.isepstudyabroad.org/programs/program-types-and-deadlines/isep-exchange/isep-exchange-deadlines

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 9.

Határidőn túl beérkezett pályázatokkal érdemben nem tudunk foglalkozni.

Kérjük, hogy a pályázati dokumentumokat elektronikusan szíveskedjen elküldeni az internationaloffice@unideb.hu címre, doc vagy pdf formátumban. A fájlok elnevezései tartalmazzák a pályázó nevét és a dokumentum típusát (pl. Minta_Janos_oneletrajz).

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy a nyertes pályázatokról a végső döntést a fogadóegyetem hozza meg, valamint a DE illetékes kar dékánjának hozzájárulása is szükséges (ezt nem a pályázónak kell beszereznie).

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 10. 12:03