Erasmus+ képzési célú mobilitás megvalósítása lépésről lépésre

 1. Előzetes egyeztetés a fogadó intézménnyel (fogadókészség, képzési program, időpont)

A támogatott képzési tevékenység időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és nem lehet hosszabb 5 napnál (az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele).

A fogadó intézmény, vállalkozás nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.

 1. Erasmus+ munkatársi képzési célú mobilitás megpályázása, részletes felhívás: https://internationaloffice.unideb.hu/hu/palyazatok-munkatarsaknak

Pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • a munkahelyi vezető által jóváhagyott képzési vagy munkaterv, amely tartalmazza a tervezett tevékenység részleteit (tervezett tevékenység részletes leírása, megvalósítandó célok)
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata
 • önéletrajz Europass formátumban
 • nyelvtudást igazoló dokumentum
 1. Pályázat elnyerése után a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítése
 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás Mobility agreement for teaching
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • EU TAJ kártya vagy érvényes utasbiztosítás
 1. Támogatási szerződés megkötése a Nemzetközi Irodában a kiutazást megelőzően. A támogatási szerződés megkötéséhez előzetes időpontegyeztetés szükséges. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződést nem áll módunkban a kiutazást követően utólag megkötni!
 1. Mobilitás megvalósítása, a tevékenységről szóló igazolás aláíratása a partneregyetemen Időtartam igazolás mina
 1. Hazaérkezést követően a mobilitási igazolás leadása a Nemzetközi Irodának, elszámolás a Kancellária felé az utazási határozathoz kapcsolódóan (szakmai beszámoló, eredeti utazási határozat, „nullás” külföldi kiküldetési elszámolás), e-mailben kapott EU Participant Report kitöltése
Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:50