Erasmus+ oktatói mobilitás megvalósítása lépésről lépésre

 
  1. Előzetes egyeztetés a partnerintézménnyel (fogadókészség, oktatás témája, időpontja)

Csak olyan intézményben valósítható meg oktatási célú mobilitás mellyel a Debreceni Egyetemnek a megpályázott időszakra érvényes Erasmus+ szerződése van!

Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 napnál (az oktatás időtartamába, illetve az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.

  1. Erasmus+ oktatói mobilitás megpályázása, részletes felhívás: https://internationaloffice.unideb.hu/hu/palyazatok-oktatoknak

Pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 - önéletrajz

 - a dékán/tanszékvezető/intézetvezető által jóváhagyott oktatási munkaterv, amely tartalmazza a tervezett mobilitás részleteit (az oktatás tervezett tartalma/témája, az oktatott órák száma, az oktatott hallgatók száma, oktatás nyelve)

 - nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

 - az oktatás nyelvével megegyező nyelvtudást igazoló dokumentum

  1. Pályázat elnyerése után a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítése

  • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás Teaching Mobility Agreement minta
  • aláírt utazási határozat
  • bankszámla igazolás
  • EU TAJ kártya vagy érvényes utasbiztosítás

A támogatási szerződéshesz szükséges dokumentumokat és információkat az alábbi linken elérhető űrlapon kell feltölteni:

https://unideb.moveon4.de/form/6363b659acd03045fb70f2e7/eng 

A bejelentkezéshez ugyanazt a felhasználó nevet és jelszót kell használni, amit a pályázat beadásánál.

  1. Támogatási szerződés megkötése a Nemzetközi Irodában a kiutazást megelőzően. A támogatási szerződés megkötéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződést nem áll módunkban a kiutazást követően utólag megkötni!

  1. Mobilitás megvalósítása, a tevékenységről szóló igazolás aláíratása a partneregyetemen Időtartam igazolás minta
  1. Hazaérkezést követően a mobilitási igazolás leadása a Nemzetközi Irodának, elszámolás a Kancellária felé az utazási határozathoz kapcsolódóan (szakmai beszámoló, eredeti utazási határozat, „nullás” külföldi kiküldetési elszámolás), e-mailben kapott EU Participant Report kitöltése
Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 16. 11:14