Pályázati felhívás hallgatók külföldi tanulmányi célú (részképzés) mobilitásának megvalósítására a 2024/2025-ös tanévben

pannonia_osztondijprogram_logo

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi célú (részképzés) mobilitások megvalósításra a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében, a 2024/2025 tanév őszi és tavaszi félévére vonatkozóan.

A Pannónia programról

A Pannónia Ösztöndíjprogram számos lehetőséget kínál a hallgatók számára külföldi tanulmányok folytatására, szakmai tapasztalatszerzésre és kutatásra a világ szinte bármely országában alapképzéstől a doktori tanulmányokig.

További információ: 

https://pannoniaosztondij.hu/egyeni_palyazatok_hallgatoknak_a_pannonia_osztondijprogramban

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2. A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő hallgatók a tanulmányaik ideje alatt nem vehetnek részt hosszútávú mobilitásban.

3. Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati felhívásban támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási hallgatók egy vagy két féléves (2-12 hónapos), kreditszerzésre irányuló tanulmányi célú mobilitása (részképzés) egy külföldi partnerintézményben intézményközi megállapodás alapján,
 • általános orvos képzésben résztvevő hallgatók külföldi partneregyetem oktatókórházában teljesített legalább 2 hónapos hatodéves klinikai gyakorlata intézményközi megállapodás alapján.

A mobilitást 2024. augusztus 1.és 2025. augusztus 31. között kell megvalósítani.

4. A programban részt vevő országok

I. országcsoport

Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Andorra, Izrael, Monaco

II. országcsoport

Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, ÉszakMacedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz, Maldív-szigetek, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irak, Jemen, Oroszország, Ukrajna

III. országcsoport

Albánia, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irán, Jordánia, Katar, Kazahsztán, Libanon, Mongólia, Malajzia, Omán, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország, Vietnám, Kolumbia, Mexikó, Algéria, Angola, DélAfrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Namíbia, Nigéria, Tunézia, Argentína, Brazília, Chile, Peru

  5. Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A hallgató a Debreceni Egyetem aktív hallgató jogviszonnyal rendelkező hallgatója, azaz oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat nappali vagy levelező tagozaton
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik a pályázat és a kiutazás időtartamára is..
 • Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, amelyekkel a Debreceni Egyetem megfelelő kétoldalú intézményközi szerződéssel rendelkezik https://internationaloffice.unideb.hu/partnerintezmenyek-listaja
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam. Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra, szociális juttatásokra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben.

 6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben!

 • Benyújtott online jelentkezés: Jelentkezni 2024. március 5-től lehet.
 • Kreditigazolás a képzés során eddig teljesített félévekről (legalább 1 félév). Mester és doktori képzés esetében, ha még nem rendelkezik a pályázó lezárt félévvel, akkor a megelőző alap- illetve mesterképzés utolsó félévéről szóló igazolás is benyújtható. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesített tantárgyakat, valamint az ösztöndíj indexet.
 • Legalább B2 szintű nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a nyelvi lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 • Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;
 • Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre nyújtja be a jelölt a pályázatát (az online jelentkezési lapon kell beadni);
 • Tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);
 • Hallgatói közéleti tevénykenység igazolása;
 • Ajánlás (nem kötelező).

Fontos! A karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek. Az egyes karokra, tanészekekre vonatkozó speciális követelményekről tájékozódjon a pályázat benyújtás előtt!

7. A hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

 • A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. A kiutazás félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum.
 • A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége. 
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.
 • Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya, vagy a fogadó országban érvényes egészség- és balestbiztosítás.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, a hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.

8. A támogatás mértéke

Támogatási ráták

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges lehet.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók havonta 100.000 Ft kiegészítő összegre jogosultak a Pannónia Ösztöndíjprogram támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az esélyegyenlőségi támogatásra külön pályázatot kell benyújtani, amely később kerül kiírásra.

 9.Határidők

A pályázat benyújtási határideje: 2024. 03.24. (éjfél)

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.01.

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 13. 12:48