Esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatási pályázat a 2023-24-es tanévben a KA1-FSO-01220-053/2022 szerződés alapján támogatott Erasmus+ résztvevők számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő és a KA1-FSO-01220-053/2022 sz. szerződés alapján támogatott hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

2023/2024-es tanév

A Debreceni Egyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanévre Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el és a támogatásukat a KA1-FSO-01220-053/2022 szerződés alapján (Nemzeti Forrás) kapták.

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás az alábbi szempontrendszer alapján igényelhető a megadott igazoló dokumentumok megléte esetén. (A szempontok felsorolása nem fontossági sorrendet jelöl.)

1. Egészségügyi akadályokkal küzdők (fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók)

 1. A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg kiutazók esetén abban az esetben nyújtható be kiegészítő támogatási igény, ha az igényelt támogatás összege nem haladja meg a havi 100.000 forintot. Tételes elszámolás nem szükséges.

2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok

 1. Esti vagy levelező szakos hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: bármilyen hivatalos intézményi irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható]
 2. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott. [Benyújtandó dokumentum: a küldő intézmény által kiállított igazoló dokumentum]

3. Társadalmilag sérülékeny csoportok

 1. Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. [Benyújtandó dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két tanúval aláíratott nyilatkozat]
 2. A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: a kiutazó saját eredeti aláírásával és két tanúval aláíratott nyilatkozata.]
 3. A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: a menekült státuszt igazoló határozat másolata.]

4. Társadalmi akadályok

 1. A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. [Benyújtandó dokumentum: hallgatói nyilatkozat.]
 2. A pályázó szülő/gondviselő. [Benyújtandó dokumentum: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata és nyilatkozat.]
 3. Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók: gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesültek. [Benyújtandó dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.]
 4. Árva/félárva hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés és nyilatkozat.]
 5. Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). [Benyújtandó dokumentum: az eltartott gyermekekről szóló hallgatói nyilatkozat.]

5. Gazdasági nehézségek

[Az alábbi szempontokat (a-h) hivatalosan a támogatást nyújtó szervezet igazolja. Az igényléshez a vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum benyújtása szükséges.]

 1. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült.
 2. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült.
 3. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt).
 4. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt).
 5. Roma szakkollégium tagja (volt).
 6. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
 7. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató.
 8. A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén, pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása – pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt – eltartó tartós betegsége, balesete. [Benyújtandó dokumentum: keresőképtelenség igazolása, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, a kiutazó nyilatkozata.]
 9. Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt.[Benyújtandó dokumentum: munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.]
 10. A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. [Benyújtandó dokumentum: intézményi irat, értesítő másolata]

6. Földrajzi akadályok

 1. A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakos [Benyújtandó dokumentum: lakcímkártya másolata]

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ programban a 2023/2024-es tanévre tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100.000 Ft. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 40.000 forint (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 60.000 forint (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert alapösztöndíjon felül. A kiegészítő támogatást a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja.

A pályázás módja

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott linken elérhető űrlapon kell benyújtani elektronikusan. Az űrlap elérhetősége: https://forms.gle/yQF8bUzwpSWuBJey7

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap (online kiöltve)
 • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Pályázati határidő

A pályázat támogatása a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Pályázat benyújtásának határideje:

2024. május 15. éjfél 

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi saját hatáskörben. A megadott határidőig benyújtott pályázatokról 14 napon belül várható döntés. Az eredményről a küldő intézmény tájékoztatja a pályázókat. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól kaphat.

További információ és letölthető dokumentum minták a Tempus Közalapítvány honlapján: https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 30. 10:18